JPN PRIMARY AFFILIATION
LEAGUE STATS PAGE FOR JPN PRIMARY AFFILIATION
07/03/2064
 
LEAGUE BATTING LEADERBOARDS
Batting AVG
J. Medina PLB .321
N. Hernández ETC .321
Y. Borbón PAC .319
R. Carrazana XIN .316
N. Vaidez ETC .313
On-Base PCT
T. Nakashima XIN .491
N. Hernández ETC .427
R. Carrazana XIN .408
U. Richelmi ZHO .405
P. Malfavón ETC .397
Slugging PCT
R. Carrazana XIN .596
T. Barragán PMP .543
T. Nakashima XIN .519
N. Vaidez ETC .487
U. Richelmi ZHO .486
On-Base + Slugging
T. Nakashima XIN 1.010
R. Carrazana XIN 1.004
T. Barragán PMP .896
U. Richelmi ZHO .891
N. Hernández ETC .890
WAR
G. Staitie ETC 4.4
T. Nakashima XIN 3.3
R. Carrazana XIN 3.2
J. Medina PLB 2.9
P. Álvarez ETC 2.8
Runs Created / 27 outs
T. Nakashima XIN 10.43
R. Carrazana XIN 9.53
U. Richelmi ZHO 7.79
G. Staitie ETC 7.61
N. Hernández ETC 7.58
Isolated Power
T. Barragán PMP .282
R. Carrazana XIN .281
T. Nakashima XIN .206
J. Rodríguez PMP .204
S. Park PMP .200
Games
C. O'Mulroy PMB 59
U. Richelmi ZHO 59
P. Álvarez ETC 58
G. Staitie ETC 58
O. Wheeler PLB 58
At-Bats
O. Wheeler PLB 241
C. O'Mulroy PMB 238
M. Kobayashi ZHO 236
J. Medina PLB 224
C. Barzana ZHO 222
Runs
T. Nakashima XIN 47
R. Carrazana XIN 42
G. Staitie ETC 40
P. Álvarez ETC 33
J. Spotton CAB 31
Hits
J. Medina PLB 72
U. Richelmi ZHO 66
G. Staitie ETC 64
H. Zang XIN 62
O. Wheeler PLB 61
Total Bases
C. Barzana ZHO 103
U. Richelmi ZHO 103
T. Barragán PMP 102
R. Carrazana XIN 102
G. Staitie ETC 102
Singles
A. Leroy XIN 49
O. Wheeler PLB 49
H. Zang XIN 49
W. Donillson RDJ 48
J. Medina PLB 48
Doubles
M. Kajiyama RDJ 22
P. Álvarez ETC 21
J. Medina PLB 19
R. Pantoja ZHO 19
C. O'Mulroy PMB 18
Triples
J. Medina PLB 5
G. Murales RDJ 5
A. Shay ZHO 4
R. Carrazana XIN 3
R. Lujún RDJ 3
Home Runs
T. Barragán PMP 13
C. Barzana ZHO 11
R. Carrazana XIN 10
C. Abitia RIZ 9
Y. Kichida PMP 8
Runs Batted In
R. Carrazana XIN 44
T. Barragán PMP 40
C. Barzana ZHO 39
T. Nakashima XIN 33
T. Robinson ETC 33
Stolen Bases
G. Staitie ETC 25
T. Fujioh ETC 17
M. Kobayashi ZHO 15
C. Villalvir RDJ 15
A. Lucar ZHO 13
Bases On Balls
T. Nakashima XIN 55
B. Nicolalde PMB 36
H. Tah ZHO 35
H. Hoshino XIN 31
K. Sin PMP 31
Intentional Walks
P. Álvarez ETC 3
C. Barzana ZHO 3
T. Barragán PMP 2
E. Flores SAN 2
E. González RDJ 2
Hit-By-Pitch
F. Arzapalo PMP 13
T. Barragán PMP 10
A. Gahan ETC 7
A. Leroy XIN 7
U. Richelmi ZHO 7
Strikeouts
C. Villalvir RDJ 64
L. Mercado PMP 57
T. Barragán PMP 56
G. Murales RDJ 56
P. Álvarez ETC 54
Sacrifice Hits
H. Tah ZHO 6
M. Kobayashi ZHO 2
I. Malave PLB 2
P. Malfavón ETC 2
Á. Urapo XIN 2
Sacrifice Flies
M. Cuevas PMP 4
H. Hoshino XIN 4
I. Kokawa PLB 4
P. Álvarez ETC 3
L. Bebiano RDJ 3
LEAGUE PITCHING LEADERBOARDS
ERA
C. Chiang ETC 1.64
J. Castillas XIN 1.65
T. King XIN 1.77
K. Matsuura ZHO 1.84
S. Shinjo PMB 1.92
Wins
J. Castillas XIN 10
T. King XIN 9
M. DeCoteau ZHO 7
C. Cabezas XIN 6
D. Gross ETC 6
Losses
T. Anderson RDJ 8
L. Bulaham RDJ 7
T. Shiomi PLB 7
M. Daisen PLB 6
R. Guzmán PMB 6
Winning PCT
J. Castillas XIN 1.000
C. Chiang ETC 1.000
K. Matsuura ZHO 1.000
S. Shinjo PMB 1.000
T. King XIN .900
Saves
M. Baka ZHO 19
M. Shibakusa ETC 12
M. Evidio PLB 10
T. Núńez XIN 10
O. López CAB 9
Games Pitched
L. Aguayo PMB 27
S. Shinjo PMB 27
M. Baka ZHO 26
L. Villanveua PMP 23
Y. Chan PLB 22
Games Started
R. Guzmán PMB 14
Á. Retureta PMB 14
R. Valentín PMB 14
T. King XIN 13
T. Akimoto PMP 12
Complete Games
R. Valentín PMB 2
T. Akimoto PMP 1
D. Gross ETC 1
T. King XIN 1
Q. Kong XIN 1
Shutouts
T. Akimoto PMP 1
D. Gross ETC 1
R. Valentín PMB 1
E. Adamis XIN 0
L. Aguayo PMB 0
Innings Pitched
R. Valentín PMB 87.2
T. King XIN 86.2
T. Shiomi PLB 81.1
S. Soma CAB 77.1
C. Chiang ETC 76.2
Hits Allowed
L. Bulaham RDJ 90
S. Soma CAB 85
T. Akimoto PMP 80
T. Hong PMP 76
T. Anderson RDJ 71
Home Runs Allowed
T. Anderson RDJ 13
L. Bulaham RDJ 11
C. Cabezas XIN 9
Q. Kong XIN 8
D. Ryall ETC 8
Walks Allowed
Á. Retureta PMB 55
B. Cowart RDJ 35
R. Guzmán PMB 35
T. Anderson RDJ 32
E. Cruz PLB 29
Walks per 9 IP
T. King XIN 1.0
C. Chiang ETC 1.4
Q. Kong XIN 1.9
J. Castillas XIN 1.9
C. Cabezas XIN 2.0
Strikeouts
J. Castillas XIN 69
T. King XIN 68
M. Hernández PLB 66
L. Aguayo PMB 65
R. Valentín PMB 62
Strikeouts per 9 IP
L. Aguayo PMB 10.3
J. Castillas XIN 9.5
M. Hernández PLB 9.1
M. Daisen PLB 8.6
O. Arnay XIN 8.3
K/BB
T. King XIN 6.8
J. Castillas XIN 4.9
C. Chiang ETC 4.2
Q. Kong XIN 3.8
C. Cabezas XIN 3.3
WHIP
C. Chiang ETC 0.77
T. King XIN 0.80
R. Valentín PMB 0.96
J. Castillas XIN 0.98
S. Shinjo PMB 0.99
Hits per 9 IP
C. Chiang ETC 5.5
R. Valentín PMB 6.0
T. King XIN 6.1
M. Hernández PLB 6.5
S. Shinjo PMB 6.6
Opponents AVG
C. Chiang ETC .172
R. Valentín PMB .186
T. King XIN .191
M. Hernández PLB .200
D. Ryall ETC .204
Opponents OBP
C. Chiang ETC .218
T. King XIN .220
J. Castillas XIN .252
S. Shinjo PMB .258
R. Valentín PMB .258
Opponents SLG
C. Chiang ETC .234
R. Valentín PMB .254
M. Hernández PLB .264
S. Shinjo PMB .265
T. King XIN .272
Opponents OPS
C. Chiang ETC .452
T. King XIN .492
R. Valentín PMB .512
S. Shinjo PMB .523
J. Castillas XIN .547
BABIP
C. Chiang ETC .200
D. Ryall ETC .221
R. Valentín PMB .224
D. Gross ETC .225
T. Lacambra PMB .228
WAR
T. King XIN 3.2
J. Castillas XIN 2.1
T. Shiomi PLB 2.1
C. Chiang ETC 2.0
R. Valentín PMB 1.9
LEAGUE BATTING STATS
Team R/G R G AB H 2B 3B HR BB SO SB AVG OBP SLG OPS
Xingtai 5.3 313 59 2026 564 100 7 46 239 325 32 .278 .357 .403 .760
El Tocuyo 4.6 271 59 2036 544 115 11 51 225 458 73 .267 .345 .410 .755
Pimentel 4.4 259 59 2035 496 107 8 60 225 464 19 .244 .330 .393 .723
Zhonglong 4.3 252 59 1995 526 112 11 46 199 388 69 .264 .339 .400 .739
Rio de Jesus 3.6 215 59 2007 509 101 18 22 181 464 55 .254 .319 .355 .673
Cabano 3.6 214 59 1997 478 99 15 38 197 331 23 .239 .312 .361 .674
Pimentel 3.4 199 59 1952 473 104 10 33 182 401 27 .242 .312 .357 .668
Port Alberni 3.3 195 59 1972 441 76 9 30 187 447 46 .224 .295 .317 .612
Totals 4.1 1918 472 16020 4031 814 89 326 1635 3278 344 .252 .327 .375 .701
Average   240 59 2003 504 102 11 41 204 410 43        
LEAGUE PITCHING STATS
Team R/G R G CG SHO SV ERA IP HA HRA BB K WHIP OAVG BABIP
Xingtai 2.8 168 59 2 6 20 2.51 527.2 441 38 134 490 1.09 .226 .280
El Tocuyo 3.3 196 59 1 7 20 3.13 531.1 433 38 204 362 1.20 .224 .255
Zhonglong 3.4 203 59 0 6 25 3.05 531.0 496 44 178 436 1.27 .247 .293
Pimentel 4.0 238 59 2 6 19 3.84 517.2 435 26 239 419 1.30 .227 .276
Port Alberni 4.3 251 59 0 5 13 4.13 531.2 501 35 241 416 1.40 .250 .297
Pimentel 4.6 272 59 1 5 10 4.25 537.1 581 38 195 429 1.44 .275 .327
Cabano 4.7 275 59 0 1 13 4.33 523.1 573 48 204 359 1.48 .279 .316
Rio de Jesus 5.3 315 59 0 0 17 5.06 523.0 571 59 240 367 1.55 .279 .314
Totals 4.1 1918 472 6 36 137 3.79 4223.0 4031 326 1635 3278 1.34 .252 .295
Average   240 59 1 5 17   528 504 41 204 410      
Monday, November 23rd, 2020 - OOTP Baseball 21.6 Build 81