VEN TERTIARY AFFILIATION
LEAGUE STATS PAGE FOR VEN TERTIARY AFFILIATION
08/14/2065
 
LEAGUE BATTING LEADERBOARDS
Batting AVG
Á. Garzo HON .376
H. Ozawa CRD .346
Z. Liang BAR .336
F. Moy CRD .333
A. Ariaza COL .328
On-Base PCT
Á. Garzo HON .498
W. Ressler HAN .435
K. Lacrosse HON .433
T. Wagers CHA .431
V. Figaroa COL .427
Slugging PCT
Á. Garzo HON .598
H. Ozawa CRD .537
F. Moy CRD .518
R. Okada HON .515
J. Boone BAR .491
On-Base + Slugging
Á. Garzo HON 1.095
H. Ozawa CRD .942
F. Moy CRD .942
K. Lacrosse HON .916
R. Okada HON .915
WAR
Á. Garzo HON 6.3
F. Moy CRD 4.4
R. Okada HON 4.2
H. Ozawa CRD 4.1
M. Pesci COL 3.9
Runs Created / 27 outs
Á. Garzo HON 12.85
K. Lacrosse HON 8.78
F. Moy CRD 8.74
H. Ozawa CRD 8.16
R. Okada HON 8.14
Isolated Power
Á. Garzo HON .222
R. Okada HON .213
H. Ozawa CRD .191
F. Moy CRD .185
K. Maeda CHO .181
Games
C. Chow CRD 96
C. Tsang CHA 96
H. Ozawa CRD 95
J. Aoki HON 94
J. Boone BAR 94
At-Bats
J. Aoki HON 387
S. Sin BAR 379
H. Ozawa CRD 376
S. Park CRD 371
A. Galli SNL 359
Runs
Á. Garzo HON 93
F. Moy CRD 73
A. Galli SNL 69
J. Aoki HON 66
H. Ozawa CRD 65
Hits
H. Ozawa CRD 130
Á. Garzo HON 129
F. Moy CRD 119
S. Sin BAR 118
S. Park CRD 117
Total Bases
Á. Garzo HON 205
H. Ozawa CRD 202
F. Moy CRD 185
J. Boone BAR 173
S. Park CRD 158
Singles
S. Sin BAR 92
Z. Liang BAR 91
J. Aoki HON 90
A. Galli SNL 89
Á. Garzo HON 82
Doubles
H. Ozawa CRD 40
K. Maeda CHO 37
S. Park CRD 33
Á. Garzo HON 32
F. Moy CRD 30
Triples
H. Ozawa CRD 10
M. Pesci COL 6
P. Castillo HAN 5
W. Ch'oe SNL 5
Y. Guang SNL 5
Home Runs
Á. Garzo HON 14
R. Okada HON 13
J. Boone BAR 11
F. Moy CRD 10
B. Compton HON 9
Runs Batted In
Á. Garzo HON 78
J. Boone BAR 61
R. Okada HON 57
J. Cai BAR 56
K. Ame HON 55
Stolen Bases
A. Ariaza COL 32
P. Castillo HAN 29
A. Galli SNL 29
T. Ono CHA 24
J. Aoki HON 21
Bases On Balls
V. Figaroa COL 83
Á. Garzo HON 82
T. Wagers CHA 81
R. Tritton CHA 73
T. Nishioka HON 69
Intentional Walks
F. Moy CRD 7
J. Cai BAR 5
Á. Garzo HON 5
J. De La Cruz CHO 4
M. Jáureguy BAR 4
Hit-By-Pitch
Y. Dominíguez CHA 9
V. Gómez SNL 9
M. Pesci COL 9
K. Kim CHO 8
F. Moy CRD 8
Strikeouts
C. Chow CRD 119
J. Watt CHA 110
T. Ottolini BAR 98
K. Maeda CHO 97
B. Adler HAN 95
Sacrifice Hits
D. layland CHA 5
H. Espinoza BAR 3
Z. Liang BAR 3
T. Ono CHA 3
C. An YOJ 2
Sacrifice Flies
J. Cestero SNL 9
J. Boone BAR 6
F. Boccherini BAR 5
D. Coussoule COL 5
Y. Dominíguez CHA 5
LEAGUE PITCHING LEADERBOARDS
ERA
J. Franco CRD 1.99
S. Pak COL 2.48
M. Tsuchii CHO 2.66
W. Kim COL 2.76
L. Luo HON 2.80
Wins
L. Luo HON 13
S. Pak COL 10
R. Arrendondo COL 9
V. Chaveco BAR 9
L. Gómas COL 9
Losses
A. Virgón SNL 14
H. Samples HAN 11
R. Bianche CHO 9
T. Khoo CRD 9
M. Tsuchii CHO 9
Winning PCT
J. Franco CRD 1.000
L. Luo HON .867
E. Chisholm HON .778
W. Kim COL .778
A. Díaz BAR .714
Saves
J. Shere HON 19
D. Treyino CRD 17
J. Kim CHO 16
Á. Aguino COL 14
G. Gebhart BAR 14
Games Pitched
J. Díaz SNL 59
V. Ramites SNL 49
Q. Jung SNL 48
T. Cartseles CRD 45
E. López CRD 39
Games Started
D. Shockey SNL 25
A. Virgón SNL 22
L. Fernández BAR 21
T. Khoo CRD 21
M. Nagumo CRD 21
Complete Games
L. Gómas COL 2
J. Juénez HON 1
T. Khoo CRD 1
W. Kim COL 1
D. Shockey SNL 1
Shutouts
L. Gómas COL 2
T. Khoo CRD 1
K. Song SNL 1
Á. Aguino COL 0
A. Alighero BAR 0
Innings Pitched
D. Shockey SNL 125.1
F. Germán HON 119.1
L. Luo HON 119.0
L. Gómas COL 118.0
E. Chisholm HON 116.1
Hits Allowed
D. Shockey SNL 135
J. Díaz SNL 134
A. Virgón SNL 134
H. Samples HAN 122
Q. Jung SNL 120
Home Runs Allowed
R. Wicks CHA 12
V. Ramites SNL 9
J. Juénez HON 8
T. Yamanoue SNL 8
J. Franco CRD 7
Walks Allowed
D. Shockey SNL 69
H. Samples HAN 57
M. Nagumo CRD 56
L. Fernández BAR 55
L. Gómas COL 54
Walks per 9 IP
W. Kim COL 1.1
J. Juénez HON 2.0
E. Chisholm HON 2.7
S. Pak COL 2.7
A. O'Byrne CHO 3.1
Strikeouts
E. Chisholm HON 123
L. Luo HON 122
F. Germán HON 118
T. Khoo CRD 113
J. Franco CRD 111
Strikeouts per 9 IP
J. Franco CRD 11.1
A. Díaz BAR 11.0
R. Bianche CHO 10.2
W. Kim COL 10.1
T. Khoo CRD 10.1
K/BB
W. Kim COL 9.2
J. Juénez HON 4.3
E. Chisholm HON 3.5
S. Pak COL 3.3
T. Cartseles CRD 3.1
WHIP
W. Kim COL 0.97
J. Juénez HON 1.08
L. Luo HON 1.15
S. Pak COL 1.19
J. Franco CRD 1.22
Hits per 9 IP
J. Franco CRD 6.8
L. Luo HON 7.2
W. Kim COL 7.6
J. Juénez HON 7.7
K. Matano CHA 7.8
Opponents AVG
J. Franco CRD .206
L. Luo HON .215
W. Kim COL .218
J. Juénez HON .228
K. Matano CHA .229
Opponents OBP
W. Kim COL .248
J. Juénez HON .271
L. Luo HON .287
J. Franco CRD .300
S. Pak COL .300
Opponents SLG
J. Franco CRD .309
T. Oyama CRD .318
A. Díaz BAR .318
W. Kim COL .326
S. Pak COL .329
Opponents OPS
W. Kim COL .574
J. Franco CRD .609
L. Luo HON .619
S. Pak COL .629
J. Juénez HON .636
BABIP
M. Tsuchii CHO .277
L. Luo HON .281
J. Juénez HON .285
J. Franco CRD .285
W. Kim COL .291
WAR
E. Chisholm HON 3.1
J. Juénez HON 2.6
W. Kim COL 2.6
L. Luo HON 2.4
S. Pak COL 2.3
LEAGUE BATTING STATS
Team R/G R G AB H 2B 3B HR BB SO SB AVG OBP SLG OPS
Hongsong 5.7 551 97 3393 950 199 23 64 532 793 67 .280 .380 .409 .789
Colima 5.2 508 97 3367 953 163 18 67 488 691 78 .283 .378 .402 .780
Barinitas 4.8 469 97 3412 957 239 15 37 388 847 31 .280 .357 .392 .749
Cordoba 4.6 448 97 3464 951 210 34 43 324 847 57 .275 .341 .392 .733
San Luis 4.4 431 97 3444 948 211 25 28 383 764 85 .275 .352 .375 .727
Hanyang 4.4 422 97 3455 862 172 19 48 403 891 77 .249 .334 .352 .686
Chame 4.4 422 97 3334 851 168 16 38 468 824 90 .255 .350 .349 .699
Chongok 3.5 336 97 3390 743 189 20 45 367 932 39 .219 .299 .327 .626
Totals 4.6 3587 776 27259 7215 1551 170 370 3353 6589 524 .265 .349 .375 .724
Average   448 97 3407 902 194 21 46 419 824 66        
LEAGUE PITCHING STATS
Team R/G R G CG SHO SV ERA IP HA HRA BB K WHIP OAVG BABIP
Colima 3.5 339 97 3 12 37 3.16 860.2 758 51 373 849 1.31 .233 .299
Hongsong 3.8 364 97 1 6 37 3.40 870.0 786 49 332 920 1.29 .238 .313
Barinitas 3.9 383 97 0 7 29 3.58 863.1 830 35 418 807 1.45 .252 .321
Chongok 4.0 384 97 0 5 25 3.22 904.0 845 38 386 858 1.36 .243 .309
Chame 4.6 451 97 0 6 31 4.27 871.1 924 47 431 795 1.56 .269 .336
Cordoba 4.7 453 97 1 7 24 4.20 873.0 883 38 438 856 1.51 .260 .334
Hanyang 5.9 568 97 0 1 25 5.05 883.0 1056 46 475 770 1.73 .297 .363
San Luis 6.6 645 97 2 4 22 6.09 861.1 1133 66 500 734 1.90 .318 .381
Totals 4.6 3587 776 7 48 230 4.12 6986.2 7215 370 3353 6589 1.51 .265 .333
Average   448 97 1 6 29   873 902 46 419 824      
Friday, February 26th, 2021 - OOTP Baseball 21.6 Build 81