CHONGOK BULLETS (A)
PLAYER POTENTIAL RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
07/24/2064
POTENTIAL BATTING RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's
Juan De La Cruz 17 2B 4 8 6 6 4
Javier Erroa 17 1B 4 7 8 7 2
Chong-yeol Kang 38 P 3 3 1 2 2
Bob MacIvor 39 P 1 2 1 1 1
Darrel Ramírez 23 P 3 3 1 2 2
Hsin-ta Sa 38 P 1 2 1 2 1
Yunosuke Sada 41 P 2 2 2 2 2
Akihito Saito 18 P 5 4 1 2 5
Shuan-yan Seah 17 3B 4 6 6 6 4
Hae-young Yi 37 P 3 4 1 1 3
Pancho Yuro 18 P 4 4 1 1 4
POTENTIAL PITCHING RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control Velocity Stamina
Chong-yeol Kang 38 RP 5 4 3 89-91 Mph 7
Bob MacIvor 39 CL 3 5 6 85-87 Mph 3
Darrel Ramírez 23 SP 8 5 5 96-98 Mph 8
Hsin-ta Sa 38 SP 3 3 7 85-87 Mph 3
Yunosuke Sada 41 SP 3 5 4 87-89 Mph 6
Akihito Saito 18 SP 6 3 4 89-91 Mph 8
Hae-young Yi 37 SP 4 3 7 90-92 Mph 6
Pancho Yuro 18 RP 6 3 5 87-89 Mph 5
Monday, November 30th, 2020 - OOTP Baseball 21.6 Build 81